ALLinALL ÁLLÁSTALÁLÓ CENTER

Tesztek

Tesztek


Egy-egy komolyabb állás interjúja nem merül ki egy pár perces beszélgetésben, de gyakran többféle teszten is át kell menni. Nem árt hát már előre tisztában lenni magunkkal és felékszülni.

Enneagram önismereti tesztek
Stressz teszt
Nyelvtesztek - angol
Nyelvtesztek - német
Egyéb tesztek

Enneagram önismereti tesztek

A személyiségtipológiának nagy múltja van, melyek közé sorolandó az Enneagram is. Feltehetően Afganisztánból származik és kb. 2000 éves múltra tekint vissza. Egyedisége abban rejlik, hogy segít a helyes önismeret megszerzésében, mások megismerésében és egyben rámutat azokra a negatívumokra, amik alapján elindulhatunk a változás irányába. Kialakuló éntudatunk olyan belső késztetéseket, viselkedési módokat hoz létre, mely által úgy véljük, hogy azok által vagyunk képesek megfelelően beilleszkedni a világba. Az Enneagram 9 személyiségtípust különböztet meg. Az egyes típusok jellemzői azt mutatják, hogy milyen fajta viselkedés elkerülésével próbálják magukat elfogadottá tenni.


Az alábbi tesztek segítségével megállapíthatja, melyik típusba tartozik:

Enneagram teszt 01
Enneagram teszt 02
Enneagram teszt 03


A 9 alaptípus röviden a következők:

EGYES: A tökéletlenség kerülője, perfekcionista, cselekvőképes, megbízható, türelmetlen, moralizál, kiválóan bánik a pénzzel, sikereit az anyagiakban méri. Elégedetlen, mert mindig mindenben hibát fedez fel és ezért neheztel. De mivel a neheztelés nem találkozik a tökéletesség fogalmával, ezért azt magában elnyomja, így haragvó.
KETTES: Saját szükségleteinek kerülője, minden tevékenysége arra irányul, hogy mások szükségleteit kielégítse. Elismerésre van szüksége, tehát nagyon szociális típus.
HÁRMAS: A kudarc kerülője. Életének meghatározója az eredményesség, aminek mindent alárendel. A munka és célok megszállottja. Folyamatos teljesítménykényszer és a kudarctól való félelem jellemzi.
NÉGYES: Kerüli a hétköznapiságot, érzékenységgel viseli a világot. Kreatív és szentimentalista, sértődékeny és önsajnáló.
ÖTÖS: Kerüli a belső ürességet, a tudás embere, folyamatosan tanul, gyűjti az információt, gondolataiban él, visszahúzódó, elkülönülő. Megbízható és okos, de nem cselekszik.
HATOS: A normáktól való eltérés kerülője. A szabályokat betű szerint veszi, hűséges és lojális típus és emiatt a folytonos félelem rabja. Biztonságra törekszik és rettegő kétkedéssel jellemzi.
HETES: A fájdalom, szenvedés kerülője. Az életszerető örök optimista, aki hajlamos a felszínességre, nem hajlandó szembesülni semmivel, ami rossz vagy negatív. Sokoldalú egyéniség.
NYOLCAS: A gyengeség kerülője, a szembenálló, aki keresi a harcot, amiben megmérettethetik magukat. Magabiztosak és ezzel egyben öntörvényűek.
KILENCES: A konfliktusok kerülője, kényelmes, olykor lusta, nem versengő. Kitűnő békességszerző, tárgyilagos, pártatlan.


Stressz teszt

A stressz eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölő orvosi szakkifejezés volt. Mai értelmében azonban jelentése nagyjából "folyamatos feszültség" vagy "tartós idegesség", mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezet részéről. A tartósan fennálló stressz akár komoly egészségkárosodást eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenállóképességét. (forrás: www.wikipedia.hu)
Az alábbi rövid tesztekkel megtudhatjuk, mennyire vagyunk stresszesek, illetve hogyan kezeljük azt:
Mennyire érinti Önt a stressz?
Hogyan kezeli Ön a stresszhelyzeteket?


Nyelvtesztek

A mai világban már alapkövetelmény legalább egy idegen nyelv ismerete, még akkor is, ha közvetlenül nem szükséges a megpályázott álláshoz.
Az alábbi rövid tesztekkel megtudhatjuk, mennyire is mozgunk otthonosan az általunk ismert nyelvterületen.

Angol nyelvtesztek

Angol szintfelmérő teszt

Angol nyelvi teszt 1.
Vegyes témájú középhaladó szintű 25 kérdéses, feleletválasztós tesztsor.

Angol nyelvi teszt 2.
Vegyes témájú középhaladó szintű 25 kérdéses, feleletválasztós tesztsor.

Angol teszt - névelők használata
A határozott és határozatlan névelők használata az angolban. Ki kell választani a mondatba illő helyes megoldást a négy lehetőség közül.

Angol teszt - prepozíciók használata (kezdő)
Az elöljárószók (in, on, by, at stb.) használata az angolban. Ki kell választani a mondatba illő helyes változatot a megadott lehetőségek közül.

Angol teszt - prepozíciók használata (középhaladó)
A leggyakoribb angol prepozíciók (at, by, for, from, in, of, on, to, with) használata mondatokban. Feleletválasztós tesztsor.

Angol teszt - prepozíciók használata 2. (középhaladó)
A leggyakoribb angol prepozíciók (at, by, for, from, in, of, on, to, with) használata mondatokban.

Angol teszt - prepozíciók használata 3. (középhaladó)
Különböző elöljárószók használata mondatokban az above-tól a within-ig. Ki kell választani a helyes megoldást a megadott opciók közül.

Angol teszt - a "get" ige használata
A "get" ige használata phrasal verb-ként (get in, get up, get through, get behind stb.). Ki kell választani az igéhez kapcsolódó és a mondatba illő elöljárószót.

Angol teszt - a "take" ige használata
A "take" ige használata phrasal verb-ként (take away, take down, take off, take out stb.). Ki kell választani az igéhez kapcsolódó és a mondatba illő elöljárószót.

Angol teszt - look, see, watch: melyik illik a mondatba?
Ki kell választani, hogy a "look", "see" és "watch" szavak közül értelem szerint melyik illik bele a megadott mondatokba.

Angol teszt - szólások, kifejezések
Képletes szófordulatok az angolban. Ki kell választani a szólás szövegébe illő szót a megadott lehetőségek közül.

Német nyelvtesztek

Német szintfelmérő teszt

Egyéb tesztek
Állásteszt
Pályaorientációban segítő rövid teszt.

 
eXTReMe Tracker
 
 
  Adatvédelmi irányelvek